multichannel


Predaj aktualizované 3.júna.2019

technológia pre televízne káblové rozvody
komponenty spoločných televíznych antén
súčiastky pre individuálne televízne antényMultichannel, spol. s r.o.
Strážovská 400/48
922 02 Krakovany

SMS: +421 907 778915

multichannel@szm.sk
info@multichannel.sk